Auto-modelársky krúžok

V školskom roku 2021/2022 otvárame auto-modelársky krúžok, ktorý je určený pre žiakov základných a stredných škôl.

Náplňou krúžku bude zhotovenie kompletného jazdiaceho dráhového modelu (viď. obrázky) a zaučenie sa do technológií výroby jednotlivých súčiastok modelu, použitých materiálov a pretekanie sa s modelom na pretekárskej autodráhe.

V rámci krúžku budú deťom vykonané názorné ukážky používaných technológii, ktoré máme k dispozícii na spracovanie materiálov ako je sústruženie, frézovanie, spájkovanie, výroba karosérie laminovaním, či výroba súčiastok na 3D tlačiarni.

Deti sa zoznámia so všetkými základnými oblasťami dráhového automodelárstva vrátane používaných modelov, autodráh, pretekov, na ktorých sa i v rámci nášho klubu budú môcť zúčastňovať. Taktiež sa oboznámia so zásadami súťažného jazdenia a pravidlami.

Vzhľadom k tomu, že súčasné základné školstvo neponúka potrebnú a pritom atraktívnu polytechnickú výchovu pre deti a mládež, môže byť naša ponuka mimoriadne atraktívna a inšpirujúca nielen pre Vaše deti.

Predbežná elektronická prihláška dieťaťa do krúžku

Pošlite, prosím predbežnú prihlášku, pretože kapacitne sme obmedzení len na 8 detí do každého krúžku.
Presný termín a čas krúžku dohodneme po uzavretí prihlášok.
Zápisné do krúžku je vo výške 12,- EUR za mesiac.
Táto suma zahŕňa všetky náklady na dieťa, spojené s návštevou krúžku, vrátane ceny základnej stavebnice modelu.