Auto-modelársky krúžok

Auto-modelársky krúžok je kvôli lockdown dočasne prerušený.

V školskom roku 2021/2022 otvárame auto-modelársky krúžok, ktorý je určený pre žiakov základných a stredných škôl.

Náplňou krúžku bude zhotovenie kompletného jazdiaceho dráhového modelu (viď. obrázky) a zaučenie sa do technológií výroby jednotlivých súčiastok modelu, použitých materiálov a pretekanie sa s modelom na pretekárskej autodráhe.

V rámci krúžku budú deťom vykonané názorné ukážky používaných technológii, ktoré máme k dispozícii na spracovanie materiálov ako je sústruženie, frézovanie, spájkovanie, výroba karosérie laminovaním, či výroba súčiastok na 3D tlačiarni.

Deti sa zoznámia so všetkými základnými oblasťami dráhového auto-modelárstva. Vrátane používaných modelov, autodráh, pretekov, na ktorých sa i v rámci nášho klubu budú môcť zúčastňovať. Taktiež sa oboznámia so zásadami súťažného jazdenia a pravidlami.

Vzhľadom k tomu, že súčasné základné školstvo neponúka potrebnú a pritom atraktívnu polytechnickú výchovu pre deti a mládež. Môže byť naša ponuka mimoriadne atraktívna a inšpirujúca nielen pre Vaše deti.

Predbežná elektronická prihláška dieťaťa do krúžku

Pošlite, prosím predbežnú prihlášku, pretože kapacitne sme obmedzení len na 8 detí do každého krúžku.
Presný termín a čas krúžku dohodneme po uzavretí prihlášok.
Zápisné do krúžku je vo výške 12,- EUR za mesiac.
Táto suma zahŕňa všetky náklady na dieťa, spojené s návštevou krúžku, vrátane ceny základnej stavebnice modelu.