Ponuka a cenník

Pre spoločenské a súkromné podujatia poskytujeme autodráhu, v našich priestoroch.

4 prúdová drevená autodráha 33m dlhá

Detská narodeninová párty (do 16 rokov) max. 12 detí – v cene nájom celej autodráhy, asistent, voľné jazdy, evidencia, kvalifikácia, turnaj, vyhodnotenie, 3x cena – 1 hod. 40 €, každá ďalšia začatá hodina 30€.

Firemné akcie – v cene nájom celej autodráhy, asistent, voľné jazdy, evidencia, kvalifikácia, turnaj, vyhodnotenie, 3x cena – 1 hod. 80 €, každá ďalšia začatá hodina 50€.

Voľné jazdy (zatiaľ iba v piatok) od 16:00 do 19:00) cena 5 min. jazdy 1€, 30 min. jazdy 5€ (v cene prenajatý 1pruh, ovládač a model). Možné dohodnúť aj iný termín.